Band contact:

info@signum-regis.com

Booking requests:
(except Netherlands)
booking@signum-regis.com

Booking requests:

(Netherlands)
desertroseagency@hotmail.com

Newsletter:

subscribe here

Signum Regis 
is powered by
Steinberg / Cubase
Signum Regis
is powered by
Steinberg / Cubase

July 20, 2020

Guitarist wanted

HĽADÁME GITARISTU

Kapela SIGNUM REGIS (metal, prog, power) hľadá gitaristu.

Po rokoch hrania v zostave s jednou gitarou sme sa rozhodli hľadať do kapely druhého gitaristu, aby sme mohli aj na koncertoch hrať komplexnejšie aranže a dvojsóla.

Podmienky:

  • technická zdatnosť hrať repertoár
  • možnosť pravidelne dochádzať na kapelné skúšky do Senca (pri Bratislave)
  • hranie cez in-ear monitoring
  • znalosť nôt a základné znalosti práce s audio softwareom

Kapelné skúšky bývajú v priemere každý druhý týždeň. Každý v kapele cvičí individuálne a na skúškach sa len zohrávame. Preferovať budeme kandidátov, ktorí bývajú v okruhu do 100km od Bratislavy resp. Senca. Hranie cez Kemper (alebo iný digitálny aparát) je vzhľadom na in-ear monitoring vítané.

Info kapele SIGNUM REGIS: www.signum-regis.com

Kontakt: gtr@signum-regis.com

——————————


GUITARIST WANTED

Band SIGNUM REGIS (metal, prog, power) is looking for a guitarist.

After years of playing in a line-up with one guitar, we decided to look for a second guitarist, so that we could play complex arrangements and twin solos not only in studio, but also live.

Conditions:

  • technical ability to play our songs
  • attending band rehearsals in Senec/Slovakia regularly
  • playing using in-ear monitoring
  • Understanding notes and (at least) basic knowledge of music software

The band rehearsals are every other week. Everyone in the band practices individually. Band rehearsal are for learning the songs, but playing them together. We prefer candidates from the 100km area around Bratislava/Senec. Playing through a Kemper or other digital gear is welcome, since we are all using in-ear monitoring

Info about SIGNUM REGIS: www.signum-regis.com

Contact: gtr@signum-regis.com

Free Email Updates
In welcome email, you will get our EP (2017) for free. This is also the best way to stay in touch with you! It's free for both of us. We don't send out spam, only relevant info.
We respect your privacy.